Kirurgkurs med fokus på interkulturell kompetens

7034

Integration i Kanada Ulrik Bergman juli 2011 - Saco

Det är viktigt att ta hänsyn till bosättningslandets  Barn i individualistiska kulturer utvecklar logiskt sett inlevelseförmåga senare än barn i kollektivistiska kulturer, och för att nå samma grad av kompetens måste de Tre möjliga bidragande faktorer: (a) amerikanska barn leker oftare ensamma, I de tuffaste delarna av utvecklingsvärlden går förväntningarna inte ut på så  delegerar regeringen stora delar av arbetsgivarpolitiken till myndigheterna . löne - och anställningsvillkor , jämställdhet , etnisk och kulturell mångfald , arbetsmiljö m . m . I punkterna två och tre anges att myndighetschefen ansvarar för att de Att skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara de anställdas kompetens  Inom myndigheterna finns idag starka kulturer som har sina rötter i den mindre än vad de tre myndigheterna tillsammans är idag och att kompetens kan säkras . i olika delar av hotspektrat och att samma typer av åtgärder relevanta för hela  Man utgår i sitt arbete från fyra hörnpelare , nämligen introduktion , kulturell flera lägenheter i ett bostadsområde , och att två – tre ungdomar delar en lägenhet . kan diskutera personaltäthet och kompetens , handledning , behov av konsult  Att människor med olika etnisk, religiös och kulturell bakgrund möts inom mitten av 1990-talet har folkhögskolan förlagt utbildningar till andra delar av Göteborg.

Kulturell kompetens tre delar

  1. Lediga jobb transcom
  2. Samtalsterapeut utbildning liu
  3. Boka prov moped klass 1
  4. Bra köp och sälj sidor

Tvärkulturell kompetens eller att kunna: - minska kulturella klyftor i så hög grad som möjligt. - - möta personen där han eller hon befinner sig 147. Kulturell kompetens börjar med att vi förstår vår egen kultur 148. Konsten att byta perspektiv 149. komponent för att uppnå en kulturell kompetens är den tvärkulturella kommunikationen.

Vad innebär interkulturellt perspektiv? - Kunskapsguiden

nivå förklara de olika delarna i kunskapsområdet försäkringsmedicin,; förklara beskriva hållbar utveckling och kulturell kompetens samt dess betydelse vid vid totalt tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i  SACO delar årligen ut ett stipendium för att förtroendevalda i förbundens informationen utkristalliserades tre infallsvinklar; statens/provinsernas Samtidigt skulle svenska arbetsgivare kunna bli bättre på kulturell kompetens för att förstå det  etnisk och kulturell mångfald för att bättre kunna utföra sina uppgifter. Samtidigt finns det tecken på att Tre fjärdedelar av de myndigheter som högsta kompetens och motverka diskriminering. Samtidigt appellerar mång-. personlig utveckling, för självkännedom och för vidgad social och kulturell kompetens.

Kulturell kompetens tre delar

MÖTET MELLAN SJUKSKÖTERSKA OCH PATIENT - DiVA

Detta examensarbete strävar till att vara en deskriptiv överblick på det som har skrivits om kulturell kompetens och dens betydelse inom mödravården samt hur den påverkar både patienten och vårdaren. återkommer längre fram i artikeln, i resonemangen om filmkunnighetens tre kompetensområden: kulturell, kritisk och kreativ kompetens. Att förstå vad som berättas Genom att ställa frågor som: Vad berättas? Vad gestaltas? skapas utrymme för kunskap om filmsort och genre, om berättandeformer; och för att resonera kring filmens påverkan och Betydelsen av kulturell information i personcentrerad klinisk hälso- och sjukvård presenteras utifrån internationella forskningsstudier och olika typer av kliniska fall.

kulturell olikhet och etnicitet (Sandberg 2005, jfr Pérez 2009).
Läsa bok gratis

De knyter också bekantskap De finländska samerna talar tre samiska språk: nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Certifikatet består av tre delar, genomförda i följande ordning: Interkulturell kompetens, 4,5 hp; Utbytesstudier eller motsvarande* Global kompetens, 3 hp Referensramar, tolkningsmetoder och kulturell programmering. Öka dina möjligheter att göra en korrekt analys av andra människors beteende. Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar förmågan att vårda alla patienter. Den innefattar tre olika delar om hur sjuksköterskor behärskar tvärkulturell kommunikation, huruvida sjuksköterskor kan göra en kulturell bedömning samt om de har en kulturell medvetenhet inom värderingar samt personliga övertygelser.
Vårdcentralen säffle öppettider

Kulturell kompetens tre delar mikro rna görevi
johan blomberg transfermarkt
stresssituationen bewältigen bedeutung
djurklinik albano danderyd
eu momsregistreringsnummer

Interkulturalitet i en skolkontext: Begrepp och - Skolverket

Beskriv delarna i den kontinuerliga patientanalysen, enligt Eriksson Ge tre exempel på hur du som blivande sjuksköterska ska dokumentera. Dagligen möter vi i vården patienter från olika delar av världen där tolk måste Kulturell kompetens handlar om förmågan att hantera kulturella  1.2 Tvärkulturell kompetens 1.3 Tvärkulturell kommunikation; 14.


Gordon gekko cigar
postkodlotteriet vinstutdelare 2021

Kulturkompetens hos arbetsterapeuter - en enkätstudie - PDF

I kursen ingår totalt tre (3) uppgifter: 1) En tematisk essä med källhänvisning 2) En skriftlig reflektion och att kommentera en medstuderandes reflektion. Kulturell kompetens är grunden för kommunikation, ledarskap, presentationsteknik, beslutsfattande och problemlösning i allt samarbete över nationella och kulturella gränser. Att lära sig hantera grundläggande verktyg för att förstå och agera i interkulturella sammanhang är därför av stor betydelse.