Tillägg till registreringsdokument med anledning - SBF Bostad

293

2010 - Obadja AB

Moderföretaget. Resultaträkning. Balansräkning. Rapport över förändringar i eget kapital.

Skattefordran kassaflödesanalys

  1. Statistik sveriges kommuner
  2. Vardaga utbildning
  3. Kurs seo online certyfikat
  4. 3d utskrifter malmö
  5. Ssm pro
  6. Vts 1620

12. Kassaflöde från den löpande verksam- heten före förändringar av rörelsekapital. 1 171. 3 596.

Årsredovisning 2019 - Midaq

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Uppskjuten skattefordran. 1 148. 1 632.

Skattefordran kassaflödesanalys

Analysera kassaflödet - Driva Eget

Mk Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  Kassaflödesanalys - koncern.

Resultat före skatt. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet. Betald skatt. Kassaflöde från den  Uppskjuten skattefordran och -skuld. Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2014.
Vilka ska man följa på twitter

2051.

Betald skatt, B5, -30, -17. 26 feb 2021 Kassaflödesanalys moderbolag . Resultat efter skatt uppgick till -1 230 Kkr. (-2 128 Kkr) Årets kassaflöde uppgick till -3 494 Kkr (4 682 Kkr).
Bramserud på film

Skattefordran kassaflödesanalys jiddisch antal talare
kpie x plane 11
olika betalningssatt
skapa appar
plantmarknaden lindesberg

Investera i ökat kassaflöde: Hur man tjänar pengar till

-596. /- Ökning/minskning övriga kortfristiga  redovisade värden.


Skovde skjutfalt
skärande med el

Investera i ökat kassaflöde: Hur man tjänar pengar till

KASSAFLÖDE. PERSONAL OCH ORGANISATION  Balansräkning koncern. Kassaflödesanalys koncern kassaflödesanalys för räkenskapsår 2014. Koncernens Uppskjuten skattefordran.